1.9 Satellietplaatsbepalingssysteem/GPS

Page  1/2

GPS bepaald je locatie door middel van 24 satellieten. Dit werkt door dat satellieten hun locatie door sturen en hierdoor kan je de straal van de GPS ontvanger bepalen. Hiervoor heb je minimaal 3 satellieten nodig.

hoofdstuk 1
1.9.2
1.9.2