1.1 Datacommunicatie/ Het belang van datacommunicatie

 

Page  1/5

Door middel van data communicatie kan je voor een aantal voordelen zorgen, 3 hiervan zijn: Gegevensverzamelingen ( hierdoor is de kans op fouten in een bestand waar aan meer mensen gewerkt wordt kleiner), Gemeenschappelijk gebruik van hardware ( meer mensen kunnen gebruik maken van 1 apparaat, bijvoorbeeld een printer), Gemeenschappelijk gebruik van software (als een persoon een programma koopt, bijvoorbeeld Sony Vegas, dan kan je dat programma overzetten op andere apparaten waardoor meer mensen er gebruik van kunnen maken).

hoofdstuk 1
1.1.5
1.1.2